Werkwijze

Hoe wij werken

De opdrachtgeefster bepaalt de omvang van onze dienstverlening. Er kan worden gewerkt met een deelopdracht, een eenmalige opdracht en een volledige (integrale) uitbesteding.

Injuriam Expertise werkt volledig digitaal. Op verzoek kan managementinformatie worden aangeleverd.

Deelopdracht

Dit betekent dat wij de bezoeken brengen, maar ook de contacten blijven onderhouden met benadeelde c.q. diens belangenbehartiger. De opdrachtgeefster wordt continu op de hoogte gehouden van de te nemen acties en ontvangt kopieën van de correspondentie.

Eenmalige opdracht

Hierin kan het gaan om het brengen van een intakebezoek, een herbezoek, het voeren van een bespreking met een belangenbehartiger of het voeren van een eindgesprek. Ook hierin wordt de opdrachtgeefster op de hoogte gehouden van de te nemen acties en ontvangt kopieën van de correspondentie.

Volledige (integrale) uitbesteding

Dit betekent dat de volledige behandeling bij ons ligt waarbij wij desgewenst ook de claims van regresnemers zoals het UWV, de werkgever en de zorgverzekeraar behandelen en/of regres plegen op derden. In deze zaken wordt er, binnen een afgesproken mandaat, in beginsel geen correspondentie verzonden naar de opdrachtgeefster, met uitzondering van betaaladviezen en een schadereserveadvies.