Injuriam Expertise

Uw partner in het regelen van letselschades

 

Injuriam Expertise

Uw partner in het regelen van letselschades

1
1

Wij zijn Injuriam Expertise.

Wij zijn experts op het gebied van letselschade. De betekenis van het Latijnse woord “injuriam” is letsel, als lijdend voorwerp gezien. Injuriam Expertise is een onafhankelijk, landelijk opererend expertisebureau voor onder andere het regelen van letsel- en overlijdensschade, affectieschade, het doen van toedrachtsonderzoeken en aansprakelijkheidsbeoordelingen.

Wij werken uitsluitend in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, assurantiemakelaars, bedrijven (zogenaamde eigen risicodragers) en overheidsinstellingen.

Injuriam Expertise onderschrijft de Gedragscode Behandeling Letselschade.

De partner in het regelen van letselschades.

Injuriam Expertise

Wat wij doen

Letselschade

Het regelen van een letselschade is mensenwerk en meer dan het bepalen van een financiële vergoeding. Wij werken vanuit een oplossingsgerichte visie.

Overlijdensschade

Bij een overlijdensschade gaat het om de vordering van de nabestaanden na het overlijden van een dierbare door een tragische gebeurtenis.

Tactisch en technisch toedrachtsonderzoek

Bij het bepalen van polisdekking en het beoordelen van aansprakelijkheidsvraagstukken, zijn vaak de kleinste details van belang.

Analyse vastgelopen zaken

Het komt voor dat een letselschadezaak “vastloopt”. Het schaderegelingsklimaat raakt vertroebeld en na verloop van tijd staan partijen lijnrecht tegenover elkaar.

Directe hulp na ongeval

Direct na een ongeval met (ernstig) letsel als gevolg, rijzen er bij slachtoffers vele vragen en moet er ineens veel geregeld worden. Op verzoek zijn wij in staat een slachtoffer snel te bezoeken

Affectieschade

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen familieleden (partners, kinderen en ouders) en een beperkte groep andere naasten van slachtoffers recht hebben op vergoeding van affectieschade.

Hoe wij werken

Deelopdracht

Dit betekent dat wij de bezoeken brengen, maar ook de contacten blijven onderhouden met benadeelde c.q. diens belangenbehartiger. De opdrachtgeefster wordt continu op de hoogte gehouden.

Volledige integrale uitbesteding

Dit betekent dat de volledige behandeling bij ons ligt, waarbij wij desgewenst ook de claims van regresnemers, zoals het UWV, de werkgever en de zorgverzekeraar behandelen en/of regres plegen op derden.

Eenmalige opdracht

Hierin kan het gaan om het brengen van een intakebezoek, een herbezoek, het voeren van een bespreking met een belangenbehartiger of het voeren van een eindgesprek.