Team

Irma ten Berge

Vanaf 1 juli 2019 is Irma werkzaam als secretaresse op het secretariaat. Voorheen was zij werkzaam als medisch secretaresse voor een medisch adviesbureau.