Team

Conny Petrus

Met ingang van 1 juli 2019 verricht Conny (medisch) secretaresse en administratieve werkzaamheden voor Injuriam Expertise. Kortdurend deed zij dit naast haar werkzaamheden in de gespecialiseerde kinderthuiszorg.  Vanaf 1 september 2019 werkt Conny volledig voor Injuriam Expertise.